วิธีการติดตั้งโปรแกรม AppServ 2.5.10

วิธีการติดตั้งโปรแกรม AppServ 2.5.10 เพื่อจำลอง PC เป็น WebServer
ดาวน์โหลดโปรแกรมได้ที่
http://www.appservnetwork.com/index.php

1.Double Click ที่โปรแกรมที่โหลดมา

วิธีการติดตั้งโปรแกรม AppServ 2.5.10

2.Click Next

3. Click I Agree

4.เลือก Drive ที่ต้องการเก็บโปรแกรมแล้ว Click Next

5.Click Next

6.ใส่ข้อมูลตามภาพแล้ว Click Next

7.ใส่ Password แล้ว Click Install

8.กำลังติดตั้งโปรแกรม

9,Click Finish

10.ทดสอบว่าติดตั้งเรียบร้อยแล้วโดยการพิมพ์ localhost ที่ ฺฺBrowser

วิธีการติดตั้งโปรแกรม AppServ 2.5.10

เติม 0 ข้างหน้า PHP

เติม 0 ข้างหน้า PHP
ตัวอย่างเช่น  ต้องการใส่ 0 ข้างหน้าตัวเลขเพื่อทำให้ตัวเลขมี 5 หลัก  00001 , 00009 , 00010

Upgrade PHP from version 5.2 to 5.3

Upgrade PHP from version 5.2 to 5.3

จะยกตัวอย่างการ Upgrade PHP Version 5.2.6 (ติดตั้งมาพร้องกับโปรแกรม Appserv 2.5.10) ให้เป็น PHP 5.3.24 (Old stable)

1. ให้เข้าไปที่ http://php.net/downloads.php เลือก Version  PHP 5.3.24

2.Download ที่ไฟล์ Zip

3.จะได้ไฟล์ Zip มาและให้ทำการแตกไฟล์ Zip

4.เมื่อเข้าไปใน Folder จะปรากฎไฟล์ต่างๆตามภาพ

5.ให้ทำการ Rename Folder ให้เป็น “php5”

6.ให้ Backup หรือ Rename Folder “php5” เดิม ให้เป็นอะไรก็๋ได้เช่น “php_backup_5.2.6”

7.ให้ Copy Folder จากข้อ(5) ไปไว้ที่ใช้งานจริง

8.ให้พิมพ์ “service” ที่ Run

9.เลือก Service “Apache.2.2” แล้วเลือกสัญลักษณ์ Restart Service

10. Check ว่า Upgrade เป็น php5.3.24 เรียบร้อยแล้ว

php การหาค่าสุดท้ายของ Array ด้วย end()


php ลบค่าใน Array ตัวที่ 1 ด้วย array_shift()

php หาค่าที่อยู่ใน Array (ตรวจสอบว่าอยู่ใน Array หรือไม่) ด้วย array_search()

php หาค่าที่เหมือนกัน ระหว่าง 2 Array (หรือมากกว่า 2 Array) ด้วย array_intersect()

php นับจำนวนข้อมูลใน Array (โดยแบ่งตามค่า) ด้วย array_count_values()


php เพิ่มข้อมูลเข้าไปใน Array ด้วย array_push()


php ตัดข้อมูลซ้ำใน Array ด้วย array_unique()