การติดตั้ง PrestaShop CMS

วิธีแก้ 1045 access denied for user root localhost using password no

วิธีแก้ 1045 access denied for user root localhost using password no

วิธีแก้ ERROR 1045 mysqli_real_connect(): (HY000/1045): Access denied for user ‘root’@’localhost’ (using password: NO)

phpMyAdmin MySQL
Cannot connect: invalid settings.

mysqli_real_connect(): (HY000/1045): Access denied for user ‘root’@’localhost’ (using password: NO)

วิธีดู PHP ติดตั้งแบบ thread safe หรือ non thread safe

วิธีดู PHP ติดตั้งแบบ thread safe หรือ non thread safe บน Windows

วิธีตรวจสอบ PHP ติดตั้งแบบ threadsafe หรือ nonthreadsafe บน Windows
วิธีตรวจสอบ PHP ติดตั้งแบบ threadsafe หรือ nonthreadsafe บน Windows

การใช้งาน PHP SFTP , SSH2 Library (phpseclib) ผ่านทาง Composer ร่วมกับ Codeginiter Framework

การใช้งาน phpseclib ผ่านทาง Composer ร่วมกับ Codeginiter

สามารถดูวิธีการติดตั้ง Extension ก่อนได้ตาม Link ด้านล่างนี้
วิธีติดตั้ง sftp ssh2 กับ PHP 5.6 บน Windows Server

วิธีติดตั้ง sftp ssh2 กับ PHP 5.6 บน Windows Server

ติดตั้ง ssh2 sftp กับ PHP 5.6 , Call to undefined function ssh2_connect() For PHP 5.6

การติดตั้ง Laravel 5.4 กับ Xampp บน Windows 7 ด้วย Composer

การติดตั้ง Laravel 5.4 กับ Xampp บน Windows  7

การติดตั้ง Laravel 5.4 กับ Xampp บน Windows 7

การติดตั้ง Laravel 5.4 กับ Xampp บน Windows  7

การติดตั้ง Laravel 5.4 กับ Xampp บน Windows 7

การติดตั้ง Laravel 5.4 กับ Xampp บน Windows  7

การติดตั้ง Laravel 5.4 กับ Xampp บน Windows 7

การติดตั้ง Laravel 5.4 กับ Xampp บน Windows  7

การติดตั้ง Laravel 5.4 กับ Xampp บน Windows 7

การติดตั้ง Laravel 5.4 กับ Xampp บน Windows  7

การติดตั้ง Laravel 5.4 กับ Xampp บน Windows 7

การติดตั้ง Laravel 5.4 กับ Xampp บน Windows  7

การติดตั้ง Laravel 5.4 กับ Xampp บน Windows 7

การติดตั้ง Laravel 5.4 กับ Xampp บน Windows  7

การติดตั้ง Laravel 5.4 กับ Xampp บน Windows 7

การติดตั้ง Laravel 5.4 กับ Xampp บน Windows  7

การติดตั้ง Laravel 5.4 กับ Xampp บน Windows 7

การติดตั้ง Laravel 5.4 กับ Xampp บน Windows  7

การติดตั้ง Laravel 5.4 กับ Xampp บน Windows 7

การติดตั้ง Laravel 5.4 กับ Xampp บน Windows  7

การติดตั้ง Laravel 5.4 กับ Xampp บน Windows 7

How to install Laravel 5.4 with Xampp (Windows  7)
การติดตั้ง Laravel 5.4 กับ Xampp บน Windows  7  ด้วย Composer

PHP ลบค่าใน Array ที่ซ้ำกันออกไป

PHP ลบค่าใน Array ที่ซ้ำกันออกไป
remove array duplicates php

php array วันและเดือนภาษาไทย

วิธีการติดตั้งโปรแกรม AppServ 2.5.10

วิธีการติดตั้งโปรแกรม AppServ 2.5.10 เพื่อจำลอง PC เป็น WebServer
ดาวน์โหลดโปรแกรมได้ที่
http://www.appservnetwork.com/index.php

1.Double Click ที่โปรแกรมที่โหลดมา

วิธีการติดตั้งโปรแกรม AppServ 2.5.10

2.Click Next

3. Click I Agree

4.เลือก Drive ที่ต้องการเก็บโปรแกรมแล้ว Click Next

5.Click Next

6.ใส่ข้อมูลตามภาพแล้ว Click Next

7.ใส่ Password แล้ว Click Install

8.กำลังติดตั้งโปรแกรม

9,Click Finish

10.ทดสอบว่าติดตั้งเรียบร้อยแล้วโดยการพิมพ์ localhost ที่ ฺฺBrowser

วิธีการติดตั้งโปรแกรม AppServ 2.5.10

เติม 0 ข้างหน้า PHP

เติม 0 ข้างหน้า PHP
ตัวอย่างเช่น  ต้องการใส่ 0 ข้างหน้าตัวเลขเพื่อทำให้ตัวเลขมี 5 หลัก  00001 , 00009 , 00010