ติดตั้ง SQLSRV Extension สำหรับ php 7.4 Microsoft Drivers for PHP for SQL Server

การติดตั้ง PHP Codeigniter 4 ด้วย Composer

การติดตั้ง PHP Codeigniter 4 ด้วย Composer
How to Download & Install CodeIgniter with Composer

วิธีแก้ PHP Warning: Cannot open ‘\xampp\php\extras\browscap.ini’

การติดตั้ง oci8 extension สำหรับ php7.4 xampp บน Windows 10

การติดตั้ง Xampp php7.2 บน Windows

การติดตั้ง Xampp php7.2 บน Windows

การติดตั้ง PrestaShop CMS

วิธีแก้ 1045 access denied for user root localhost using password no

วิธีแก้ 1045 access denied for user root localhost using password no

วิธีแก้ ERROR 1045 mysqli_real_connect(): (HY000/1045): Access denied for user ‘root’@’localhost’ (using password: NO)

phpMyAdmin MySQL
Cannot connect: invalid settings.

mysqli_real_connect(): (HY000/1045): Access denied for user ‘root’@’localhost’ (using password: NO)