ตั้งค่า Python Interpreter ใน Pycharm

ตั้งค่า Python Interpreter ใน Pycharm

การติดตั้ง python 3.7 บน Windows

การติดตั้ง python 3.7 บน Windows