วิธีแก้ไขและตั้งค่า “mysql is not recognized as an internal or external command”

Connect mysql cmd windows

ติดตั้ง Docker Desktop สำหรับ Windows 10