การวัดระยะทางด้วย Ultrasonic Sensor Module (HC-SR04) แสดงผลผ่านหน้าจอ LCD 16×2

การวัดระยะทางด้วย Ultrasonic Sensor Module (HC-SR04) แสดงผลผ่านหน้าจอ LCD 16×2 ด้วย Arduino

การวัดระยะทางด้วย Ultrasonic Sensor Module (HC-SR04) แสดงผลผ่านหน้าจอ LCD 16×2 ด้วย Arduino

การวัดระยะทางด้วย Ultrasonic Sensor Module (HC-SR04) แสดงผลผ่านหน้าจอ LCD 16×2 ด้วย Arduino

ตัวอย่าง VDO Test Sourcecode ด้วย Website https://www.tinkercad.com

Sourcecode C++

Model by :: https://www.tinkercad.com