การตั้งค่า base_url() ใน Codeigniter 4

การติดตั้ง PHP Codeigniter 4 ด้วย Composer

การติดตั้ง PHP Codeigniter 4 ด้วย Composer
How to Download & Install CodeIgniter with Composer

การติดตั้ง Intl Extension สำหรับ Codeigniter 4 install intl extension php 7.2