การตั้งค่า base_url() ใน Codeigniter 4

การติดตั้ง PHP Codeigniter 4 ด้วย Composer

การติดตั้ง PHP Codeigniter 4 ด้วย Composer
How to Download & Install CodeIgniter with Composer

วิธีแก้ PHP Warning: Cannot open ‘\xampp\php\extras\browscap.ini’

การติดตั้ง oci8 extension สำหรับ php7.4 xampp บน Windows 10