การติดตั้ง oci8 extension สำหรับ php7.4 xampp บน Windows 10