วีธี Enable root login over SSH บน Ubuntu 20

ติดตั้ง SQLSRV Extension สำหรับ php 7.4 Microsoft Drivers for PHP for SQL Server