การติดตั้ง Intl Extension สำหรับ Codeigniter 4 install intl extension php 7.2

การติดตั้ง PHP Codeigniter 4