วิธีดู PHP ติดตั้งแบบ thread safe หรือ non thread safe

วิธีดู PHP ติดตั้งแบบ thread safe หรือ non thread safe บน Windows

วิธีตรวจสอบ PHP ติดตั้งแบบ threadsafe หรือ nonthreadsafe บน Windows
วิธีตรวจสอบ PHP ติดตั้งแบบ threadsafe หรือ nonthreadsafe บน Windows