วิธีแก้ mssql error 18456 login failed for user sa sqlserver 2008

วิธีแก้ mssql error 18456 login failed for user sa sqlserver 2008
1.ให้ Login ด้วย Windows Authentication ไปก่อน

2.ให้ Click ขวาแล้วเลือก Properties

3.ให้เลือกตามภาพ

4.ให้เลือก Security -> Logins -> sa  Click ขวาแล้วเลือก Properties

5.ให้เลือกตามภาพเพื่อเปลี่ยน Password ตามต้องการ

6.ให้เลือกตามภาพ

7.ให้ Click ขวาแล้วเลือก Restart

8.ให้ Click ตามภาพ

9.ให้ลอง login ด้วย sa ในโหมดของ “SQL Server Authentication” ด้วย Password ที่เปลี่ยนไปตามข้อ 5.

10.เท่านี้เราก็สามารถ Login ด้วย User “sa” ได้