ตัวอย่างภาพถ่ายจากกล้อง HUAWEI Nova 5T (Camera Test)

Len Normal ขนาด 4:3 ขนาด 12 ล้าน Pixel

ภาพจาก Len Normal ขนาด 4:3 ขนาด 12 ล้าน Pixel

HUAWEI Nova 5T Camera Test
HUAWEI Nova 5T Camera Test
HUAWEI Nova 5T Camera Test
ตัวอย่างภาพถ่ายจากกล้อง HUAWEI Nova 5T (Camera Test)
ตัวอย่างภาพถ่ายจากกล้อง HUAWEI Nova 5T (Camera Test)
ตัวอย่างภาพถ่ายจากกล้อง HUAWEI Nova 5T (Camera Test)
ตัวอย่างภาพถ่ายจากกล้อง HUAWEI Nova 5T (Camera Test)

ภาพจาก Len Wide ขนาด 4:3 ขนาด 16 ล้าน Pixel

ตัวอย่างภาพถ่ายจากกล้อง HUAWEI Nova 5T (Camera Test)
ตัวอย่างภาพถ่ายจากกล้อง HUAWEI Nova 5T (Camera Test)
ตัวอย่างภาพถ่ายจากกล้อง HUAWEI Nova 5T (Camera Test)
ตัวอย่างภาพถ่ายจากกล้อง HUAWEI Nova 5T (Camera Test)
ตัวอย่างภาพถ่ายจากกล้อง HUAWEI Nova 5T (Camera Test)

ภาพจาก Len Normal 48 ล้าน Pixel

ภาพจาก Len Super Macro ขนาด 4:3 ขนาด 2 ล้าน Pixel

ตัวอย่างภาพถ่ายจากกล้อง HUAWEI Nova 5T (Camera Test)
ตัวอย่างภาพถ่ายจากกล้อง HUAWEI Nova 5T (Camera Test)