การติดตั้ง PostgreSQL และ PgAdmin 4 ด้วย Docker Compose บน Windows 10

การสร้าง Docker Container PHP7.4 Apache MariaDB MongoDB PhpMyAdmin ด้วย Docker Compose และ Docker File