การสร้าง New User , New Database , Create Tables PostgreSQL ด้วย Pgadmin4

ติดตั้ง Docker Ubuntu 20.04 ผ่าน WSL2 บน WIndows 10