การเชื่อมต่อ Django กับ Mysql

การเชื่อมต่อ Django กับ Mysql

  • pip install mysqlclient
  • python manage.py makemigrations
  • python manage.py migrate

การติดตั้ง Python Django Framework ด้วย Pycharm

การติดตั้ง Python Django Framework ด้วย Pycharm