การติดตั้ง Mcrypt extension บน Direct Admin สำหรับ PHP

วิธีติดตั้ง Let’s Encrypt ใช้งานฟรีๆ