การเขียน Shell Script เพื่อ Backup Mysql แบบ GZip บน Linux