การติดตั้ง PostgreSQL และ PgAdmin 4 ด้วย Docker Compose บน Windows 10