วิธี Zip Folder ใน Ubuntu Linux

วิธี Zip Folder ใน Ubuntu Linux
How to Zip Files and Folders in Linux