วิธีการติดตั้งโปรแกรม AppServ 2.5.10


วิธีการติดตั้งโปรแกรม AppServ 2.5.10 เพื่อจำลอง PC เป็น WebServer
ดาวน์โหลดโปรแกรมได้ที่
http://www.appservnetwork.com/index.php

1.Double Click ที่โปรแกรมที่โหลดมา

วิธีการติดตั้งโปรแกรม AppServ 2.5.10

2.Click Next

3. Click I Agree

4.เลือก Drive ที่ต้องการเก็บโปรแกรมแล้ว Click Next

5.Click Next

6.ใส่ข้อมูลตามภาพแล้ว Click Next

7.ใส่ Password แล้ว Click Install

8.กำลังติดตั้งโปรแกรม

9,Click Finish

10.ทดสอบว่าติดตั้งเรียบร้อยแล้วโดยการพิมพ์ localhost ที่ ฺฺBrowser

วิธีการติดตั้งโปรแกรม AppServ 2.5.10