รับเขียนโปรแกรม PHP MySQL , PHP Codeigniter , รับเขียน PHP , รับสอน PHP , รับแก้โปรแกรม PHP


รับเขียนโปรแกรม PHP MySQL , PHP Codeigniter Framework , รับเขียน PHP , รับสอนเขียน PHP

รับเขียนโปรแกรม PHP MySQL , PHP Codeigniter Framework , รับเขียน PHP , รับสอนเขียน PHP

รับเขียนโปรแกรม php MySQL , รับเขียน php ราคา ถูก , PHP Codeigniter , Web Application ,  รับสอน PHP , รับแก้โปรแกรม PHP

 1. รับเขียนโปรแกรม php Web Application ฐานข้อมูล Mysql

 – ระบบ หน้าร้าน (Front End) และ หลังร้าน (Back End)

– ระบบ E-Commerce

– ระบบ จัดการข่าวสาร

– ระบบ แบบทดสอบออนไลน์

– ระบบ แบบประเมินออนไลน์

– ระบบบันทึก การซ่อมคอมพิวเตอร์ Computers

– ออกรายงานในรูปแบบ ต่างๆ Word Excel กราฟและสถิติต่างๆ กราฟแท่ง กราฟวงกลม

– ระบบจัดการสมาชิกต่างๆ

– Photo Gallery

– Webboard

– ระบบฐานข้อมูล Mysql เชื่อมต่อกับ แผนที่ Google Map API

2. รับทำ Project จบนักศึกษาทุกประเภท (ราคาพิเศษ)

 – ให้คำปรึกษาด้าน Project วิเคราะห์และออกแบบระบบ

 – ออกแบบฐานข้อมูล

 3. รับเขียน Website ทั่วไป

 – Web ส่วนตัว

 – Web องค์กรต่างๆ

4.รับเขียน API JSON ดึงข้อมูลจาก ของ Website ขายสินค้า เช่น Ebay API , Aliexpress  API ดึงข้อมูลรูปภาพสินค้า หรือ รหัสสินค้า หรือชื่อสินค้า

5.รับทำ Backend (หลังบ้าน) ด้วย Twitter Bootstrap Responsive

และมี Tools หรือ Script ต่างๆ ที่นำมาช่วยในการเขียน Web App ให้น่าสนใจมากขึ้น

Jquery Twitter Bootstrap , HTML5 , Fusion Charts 

6.รับเขียน LINE Notify API กับ PHP ระบบการแจ้งเตือนผ่าน LINE Notify สำหรับ Post ลงกลุ่มใน LINE Group

ทำ IFTTT Service ของบริการต่างๆ แจ้งเตือนผ่าน LINE Notify โดยอัตโนมัติ

 พร้อมบริการจัดหา Web Hosting ให้ พร้อม Upload Website ขึ้นให้พร้อมใช้งานจริง

รับเขียนโปรแกรม PHP MySQL , PHP Codigniter , รับเขียน PHP

รับเขียนโปรแกรม PHP MySQL , PHP Codigniter , รับเขียน PHP