ติดตั้ง WSL2 (windows subsystem for linux) บน Windows 10 และ Ubuntu

ติดตั้ง WLS2 (windows subsystem for linux) บน Windows 10 และ Ubuntu

ติดตั้ง WSL2 (windows subsystem for linux) บน Windows 10 และ Ubuntu
ติดตั้ง WSL2 (windows subsystem for linux) บน Windows 10 และ Ubuntu
ติดตั้ง WSL2 (windows subsystem for linux) บน Windows 10 และ Ubuntu
ติดตั้ง WSL2 (windows subsystem for linux) บน Windows 10 และ Ubuntu
ติดตั้ง WSL2 (windows subsystem for linux) บน Windows 10 และ Ubuntu
ติดตั้ง WSL2 (windows subsystem for linux) บน Windows 10 และ Ubuntu
ติดตั้ง WSL2 (windows subsystem for linux) บน Windows 10 และ Ubuntu
ติดตั้ง WSL2 (windows subsystem for linux) บน Windows 10 และ Ubuntu
ติดตั้ง WSL2 (windows subsystem for linux) บน Windows 10 และ Ubuntu
ติดตั้ง WSL2 (windows subsystem for linux) บน Windows 10 และ Ubuntu
ติดตั้ง WSL2 (windows subsystem for linux) บน Windows 10 และ Ubuntu
ติดตั้ง WSL2 (windows subsystem for linux) บน Windows 10 และ Ubuntu
ติดตั้ง WSL2 (windows subsystem for linux) บน Windows 10 และ Ubuntu
ติดตั้ง WSL2 (windows subsystem for linux) บน Windows 10 และ Ubuntu
ติดตั้ง WSL2 (windows subsystem for linux) บน Windows 10 และ Ubuntu
ติดตั้ง WSL2 (windows subsystem for linux) บน Windows 10 และ Ubuntu
ติดตั้ง WSL2 (windows subsystem for linux) บน Windows 10 และ Ubuntu
ติดตั้ง WSL2 (windows subsystem for linux) บน Windows 10 และ Ubuntu
ติดตั้ง WSL2 (windows subsystem for linux) บน Windows 10 และ Ubuntu
ติดตั้ง WSL2 (windows subsystem for linux) บน Windows 10 และ Ubuntu
ติดตั้ง WSL2 (windows subsystem for linux) บน Windows 10 และ Ubuntu
ติดตั้ง WSL2 (windows subsystem for linux) บน Windows 10 และ Ubuntu
ติดตั้ง WSL2 (windows subsystem for linux) บน Windows 10 และ Ubuntu

คู่มือการติดตั้ง https://docs.microsoft.com/en-us/windows/wsl/install