ติดตั้ง Laravel 8 ด้วย Docker บน windows 10

ติดตั้ง laravel 8 ด้วย docker บน windows 10
Link:: https://hub.docker.com/r/bitnami/laravel

ติดตั้ง laravel 8 ด้วย docker บน windows 10
ติดตั้ง laravel 8 ด้วย docker บน windows 10
ติดตั้ง laravel 8 ด้วย docker บน windows 10
curl -LO https://raw.githubusercontent.com/bitnami/bitnami-docker-laravel/master/docker-compose.yml
ติดตั้ง laravel 8 ด้วย docker บน windows 10
ติดตั้ง laravel 8 ด้วย docker บน windows 10
ติดตั้ง laravel 8 ด้วย docker บน windows 10
ติดตั้ง laravel 8 ด้วย docker บน windows 10
ติดตั้ง laravel 8 ด้วย docker บน windows 10
ติดตั้ง laravel 8 ด้วย docker บน windows 10
ติดตั้ง laravel 8 ด้วย docker บน windows 10
ติดตั้ง laravel 8 ด้วย docker บน windows 10
ติดตั้ง laravel 8 ด้วย docker บน windows 10
ติดตั้ง laravel 8 ด้วย docker บน windows 10
ติดตั้ง laravel 8 ด้วย docker บน windows 10
ติดตั้ง laravel 8 ด้วย docker บน windows 10
ติดตั้ง laravel 8 ด้วย docker บน windows 10
ติดตั้ง laravel 8 ด้วย docker บน windows 10