การติดตั้งโปรแกรม mRemoteNG เพื่อ SSH ใช้งาน Linux Server