การติดตั้ง Xampp php7.2 บน Windows

การติดตั้ง Xampp php7.2 บน Windows

Change phpmyadmin URL in XAMPP On Windows

วิธีเปลี่ยน phpmyadmin URL ใน XAMPP บน Windows